بهاران کامپیوتر

با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت

در زمینه نرم افزار، سخت افزار، تعمیرات و نگهداری سیستم های کامپیوتری و صنعتی