آلبوم عکس و سند

آلبوم عکس و سند

توسط این برنامه می توان عکس ها و مستندات داخل موبایل را در دو سطح گروهبندی و به آنها تاریخ و شرح اضافه کرده و ذخیره نمود. برای ویرایش و حذف عکس ها در قسمت نمایش آلبوم آیکون های مربوطه درج شده است. با استفاده از این برنامه کلیه تصاویر به راحتی قابل مشاهده و جستجو قرار می گیرند.

دانلود برنامه

آموزش با فیلم

بستن منو