Read more about the article زودیاک مافیا
سناریوی زودیاک در مافیا از 11 بازیکن که شامل 7 شهروند، 3 مافیا و 1 فرد مستقل بنام زودیاک است، تشکیل می شود.

زودیاک مافیا

سناریوی زودیاک در مافیا  از 11 بازیکن که شامل 7 شهروند، 3 مافیا و 1 فرد مستقل بنام زودیاک است، تشکیل می شود. داستان این اثر برگفته از فیلم زودیاک اثر…

ادامه خواندنزودیاک مافیا
Read more about the article حفاظت صاعقه
برقگیر وسیله‌ای است که در بالاترین نقطه ساختمان نصب گشته و اولین نقطه اصابت رعد و برق می‌باشد به دلیل این که رعد و برق از کوتاه‌ترین فاصله بین ابر و زمین تخلیه می‌گردد.

حفاظت صاعقه

برقگیر وسیله‌ای است که در بالاترین نقطه ساختمان نصب گشته و اولین نقطه اصابت رعد و برق می‌باشد به دلیل این که رعد و برق از کوتاه‌ترین فاصله بین ابر…

ادامه خواندنحفاظت صاعقه
Read more about the article محاسبه مقاومت حرارتی جدار ساختمان
محاسبه مقاومت حرارتی جدار ساختمان

محاسبه مقاومت حرارتی جدار ساختمان

ضريب انتقال گرماى جدارها با استفاده از ضریب هدایت حرارت مصالح متداول و روش های مندرج در فصل نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران محاسبه و با استاندارد منطقه مورد نظر…

ادامه خواندنمحاسبه مقاومت حرارتی جدار ساختمان
Read more about the article پدرخوانده
برای کنترل بازی پدرخوانده و مورد استفاده راوی

پدرخوانده

اپلیکیشن پدرخوانده پدرخوانده  از 11 بازیکن که شامل 7 شهروند، 3 مافیا و 1 فرد مستقل است، تشکیل می شود. بازی پدرخوانده مثل مافیا توسط یک نفر هدایت می شود که…

ادامه خواندنپدرخوانده