اپلیکیشن پدرخوانده

پدرخوانده  از 11 بازیکن که شامل 7 شهروند، 3 مافیا و 1 فرد مستقل است، تشکیل می شود. بازی پدرخوانده مثل مافیا توسط یک نفر هدایت می شود که با نام هایی چون گرداننده و یا راوی شناخته می شود. این شخص به عنوان داور وظیفه دارد تا بازی را هدایت کند و قوانین بازی را به بازیکنان گوشزد کرده و همه چیز را مدیریت کند.

امکانات برنامه 

 • ثبت و انتخاب بازیکن ها
 • انتخاب نقش ها و افزودن نقش جدید در صورت نیاز
 • دارای تمامی نقش های پدرخوانده
 • تقسیم تصادفی نقش ها
 • تایمر
 • ثبت استعلام
 • نمایش نقش های درون بازی و خارج شده
 • جابجایی نقش بازیکن ها
 • ثبت نقش جدید برای بازیکن ها
 • تکرار بازی با بازیکن های دور قبل
 • کشیدن کارت به صورت تصادفی
 • ثبت و شمارش آراء
 • قابلیت ثبت اتفاقات شب
 • خلاصه سازی اتفاقات شب
 • کلید راهنمای در قسمت های مختلف