سناریو ارتش سری، یک بازی نقش مخفی و استدلالی بسیار پیچیده و جذاب می‌باشد. در سناریو ارتش سری، بازیکن‌ها به سه دسته گروه نجات (پارتیزان)، گشتاپو و گروه مشتری تقسیم می‌شوند. البته گروه مشتری مستقل و بدون ساید هست و باید در طی بازی به یکی از دو تیم نجات یا گشتاپو ملحق بشه. هدف این بازی زنده دستگیر کردن خلبان می‌باشد. این سناریو با ۱۰ نفر شروع میشه و مراحل آن شامل وضعیت اضطراری، شلیک در روز، گفتگوی خصوصی و رای‌گیری می‌باشد.

نقش‌های سناریو ارتش سری  نفرات مجاز:  ۱۰ نفر)

 بدون ساید: مشتری × ۲
تیم پارتیزان: خلبان، کرتیس، دکتر پاسکال، مامور نجات × ۲
 تیم گشتاپو: سرهنگ کسلر، راینهارت، گشتاپو ساده

امکانات برنامه 

 • ثبت و انتخاب بازیکن ها
 • انتخاب نقش ها و افزودن نقش جدید در صورت نیاز
 • دارای تمامی نقش های ارتش سری
 • تقسیم تصادفی نقش ها
 • تایمر
 • محاسبه و ثبت استعلام به صورت خودکار و یا دستی
 • ثبت یادداشت
 • نمایش و یا عدم نمایش  بازیکن های خارج شده
 • جابجایی نقش مشتری به (گروه نجات یا گشتاپو)
 • ثبت و شمارش آراء
 • قابلیت ثبت اتفاقات
 • قابلیت ثبت چالش ها
 • کلید راهنمای در قسمت های مختلف
 • ثبت خودکار اتفاقات هر روز
 • امکان افزودن روز
 • نمایش خلاصه اتفاقات بر اساس روز
 • امکان کنترل کنترل و ثبت اتفاقات بصورت دستی و خودکار