این برنامه یک حسابداری بسیار ساده است که توانایی ثبت یادداشت های روزانه و هزینه و درآمد و گزارش گیری روزانه  را دارد و برای ثبت حساب خانواده بسیار مناسب است.

  • ثبت حساب و یادداشت تقویمی
  • ثبت حساب اشخاص
  • جستجو بر اساس شرح و اشخاص
  • رویت روزانه حساب ها بر روی تقویم
  • گزارش روزانه، ماهیانه و سالیانه
  • خروجی گزارش با فرمت اکسل
  • امکان پشتیبان گیری و بازیابی حساب ها
  • رابط کاربری بسیار ساده و زیبا