چهره جدید شخصیت

این تست بر اساس کتاب چهره جدید شخصیت

(The New Personality Self-Portrait)

نوشته جان الدهام (John Oldham and Lois B. Morris)

ترجمه مهدی قراچه داغی

طراحی شده است.

چهره جدید شخصیت» یک راهنمای تیپ شخصیتی است که که توسط یکی از محققان برجسته شخصیت امروزی نوشته شده است. این کتاب که در نسخه قبلی خود دارای پرفروش ترین لیست بک است ، اکنون به طور کامل به روز شده و شامل تمام اطلاعات جذاب جدید در مورد چگونگی تبدیل شدن به آنچه که هستیم و همچنین تغییر در آن می باشد.

خودآزمایی در «چهره جدید شخصیت » در حال حاضر به طور گسترده ای در بهداشت روان و محیط کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. و این نمایه ای را بسیار شخصی و دقیق نشان می دهد که به اندازه اثر انگشت دقت دارد. خوانندگان ترکیبی منحصر به فرد از 14 سبک شخصیتی متمایز را کشف می کنند – و می آموزند که چگونه این ویژگی ها بر روابط ، کار و زندگی آنها تأثیر می گذارد.

 این آزمون شامل 107 تست است که می بایست آن را با دقت و در آرامش کامل انجام دهید. بعد از انجام آزمون می توانید نتیجه آنرا رویت کنید که نموداری است میله ای که شخصیت و یا شخصیت های غالب شما را نمایش می دهد.
دانلود از بازار